Για το εγχείρημα / About Eterologies

Οι Ετερολογίες συστήνονται ως περιοδική έκδοση κοινωνικής θεωρίας και έρευνας για το δίκαιο. 

Με επίκεντρο τη συγκεκριμένη έκδοση:

* φιλοδοξείται να συσταθεί ένας πυρήνας ανθρώπων που ενδιαφέρεται για τη δημοκρατία, το δίκαιο και τα δικαιώματα όπως αυτά αναπτύσσονται τόσο στο προβληματισμό της κοινωνικής θεωρίας όσο και διερευνώνται πρακτικά μέσα από εμπειρικές έρευνες.

* επιδιώκεται να αναπτυχθεί ένας διάλογος τόσο εντός του πεδίου της ιστορίας και θεωρίας δικαίου όσο και στο ευρύτερο κοινό των ανθρωπιστικών/κοινωνικών επιστημών.

*στόχος είναι να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας και με συναφείς κλάδους: πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, ιστορική έρευνα, εγκληματολογικές σπουδές, κριτικές σπουδές φύλου.

Γιάννης Φλυτζάνης

Eterologies portrays itself as an online academic journal of social theory and legal research.

Focused on our first volume, we intend to:

* Create a net of academics, researchers, PhD candidates and post-graduate students whose interests lie in democracy, law and rights, as they are developed within social theory as well as they are investigated at a practical level via empirical research.

* Facilitate a constructive dialogue within the field of History and Theory of Law as well as in the broader spectrum of the social studies and humanities.

* Construct cross-thematic communication channels with relative academic and research fields such as political theory and political philosophy, historic research, criminology studies, critical gender studies etc.