Ετερολογίες.

Δεύτερο τεύχος. Ιούλιος 2021.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2

H κοινωνιολογία του δικαίου ως κριτική κοινωνική θεωρία.
Γιάννης Φλυτζάνης

ΑΦΙΕΡΩΜA ΣΤΗ HANNAH ARENDT

Το νομαδικό υποκείμενο της Ρόζι Μπραϊντότι: Ενσωματότητα, Διαφορά, Εξουσία.
Θεόδωρος Κοκκαλιάρης

Imperialism and conflict in Machiavelli’s political thought.
Anna Milioni

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  

ΑΦΙΕΡΩΜA : Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Do the Labels Conferred upon People on the Move matter, and, if so, to what extent?   
Theodora Morou

Πρώτο τεύχος. Ιούνιος 2019.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

Για τις Ετερολογίες: ιχνηλατώντας το γνωστικό πεδίο της κοινωνιολογίας του δικαίου
Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Για μια ανανέωση της κοινωνικής θεωρίας μέσα από τον αναστοχασμό για τη δημοκρατία.
Γιάννης Φλυτζάνης

Υποκείμενο, Διαφορά και Ενσωματότητα:  μια μεταδομιστική, πλουραλιστική ανάγνωση της βιοηθικής.
Αριάδνη Πολυχρονίου

ΑΦΙΕΡΩΜA:  Ο Ernst Cassirer και «Ο μύθος του κράτους».  

The mitigation of the fact/value distinction as a tool for improving the philosophical and sociological accounts on morality.
Thanasis Pappas

«Homo homini lupus: καταδιώκοντας τα φρονήματα…»
Απόστολος Φαρδής

Ο καντιανός κόσμος. Η κοσμική σκηνή στην καντιανή Συνθήκη «Για την Αιώνια Ειρήνη».
Αγγελική Μοσχονά

«Ο ανθρώπινος βίος ως όλον». Η αφηγηματική ενότητα της ανθρώπινης ζωής κατά τον Alasdair MacIntyre.
Νικόλαος Ι. Ανδρεαδάκης