Ετερολογίες. Πρώτο τεύχος. Ιούνιος 2019.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

Για τις Ετερολογίες: ιχνηλατώντας το γνωστικό πεδίο της κοινωνιολογίας του δικαίου
Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Για μια ανανέωση της κοινωνικής θεωρίας μέσα από τον αναστοχασμό για τη δημοκρατία.
Γιάννης Φλυτζάνης

Υποκείμενο, Διαφορά και Ενσωματότητα:  μια μεταδομιστική, πλουραλιστική ανάγνωση της βιοηθικής.
Αριάδνη Πολυχρονίου

ΑΦΙΕΡΩΜA:  Ο Ernst Cassirer και «Ο μύθος του κράτους».  

The mitigation of the fact/value distinction as a tool for improving the philosophical and sociological accounts on morality.
Thanasis Pappas

«Homo homini lupus: καταδιώκοντας τα φρονήματα…»
Απόστολος Φαρδής

Ο καντιανός κόσμος. Η κοσμική σκηνή στην καντιανή Συνθήκη «Για την Αιώνια Ειρήνη».
Αγγελική Μοσχονά

«Ο ανθρώπινος βίος ως όλον». Η αφηγηματική ενότητα της ανθρώπινης ζωής κατά τον Alasdair MacIntyre.
Νικόλαος Ι. Ανδρεαδάκης