Υποβολή Άρθρων/Papers Submission

Οι εργασίες προς δημοσίευση υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
eterologies [at] gmail.com.
Υποβολή συμμετοχών για το δεύτερο τεύχος έως και τις 15/11/2019.
Εργασίες γίνονται δεκτές γραμμένες στην ελληνική ή στην αγγλική.

Papers will be submitted at the following address:
eterologies [at] gmail.com.
The deadline for the second volume is the 15th of November 2019.
Papers could be written in Greek as well as in English.