Ταυτότητα/ Who Are We?

ISSN: 2654-0819

Συντακτική Επιτροπή:
Γιάννης Φλυτζάνης-Αριάδνη Πολυχρονίου

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος: Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Συνεργάτες πρώτου τεύχους:
Γιάννης Φλυτζάνης, Αριάδνη Πολυχρονίου,
Γεωργία Ρεκούνα, Άννα Μηλιώνη,
Θανάσης Παππάς, Απόστολος Φαρδής,
Αγγελική Μοσχονά, Νικόλαος Ι. Ανδρεαδάκης

Editorial Board:
Yannis Flytzanis – Ariadni Polichroniou

Academic Consultant: Ass. Professor Eleni Rethymiotaki

Contributors of volume 1:
Yannis Flytzanis, Ariadni Polichroniou,
Georgia Rekouna, Anna Milioni,
Thanassis Pappas, Apostolos Fardis,
Angeliki Moschona, Nikolaos I. Andreadakis